Initiativet vårträffen är ett kvällsarrangemang där företag och myndigheter får träffa studenter under lättsamma förhållanden. Vi äter mat, minglar samt håller föredrag. Målet är att skapa en avslappnad kontaktyta mellan studenter och näringsliv/myndigheter under vilka vi kan diskutera vår gemensamma framtid, erbjuda praktikplatser, sommarjobb, ge karriärtips mm. Avslappnade och prestigelösa samtal mellan yrkesverksamma experter och studenter är temat för dagen.

Kontakta oss för mer information