Vad är Initiativet?

 

Alldeles för få personer läser fastighetsrättsliga inriktningar på universitet och högskolor. Detta trots att lönen är bra, utvecklingsmöjligheterna stora och vi som jobbar med fastighetsrätt och stadsbyggnad stortrivs. Genom Initiativet vill vi få fler studenter att få upp ögonen för yrkeslivet och den vägen förmå fler att läsa relevanta inriktningar på universiteten KTH och LTH eller högskolorna HV och HiG. Vi jobbar genom opinionsbildning och genomför årligen flera arrangemang, bl.a. Initiativet vårträffen och Mottagningen.

Initiativet vårträffen genomförs på våren och är ett kvällsarrangemang där företag och myndigheter får träffa studenter under lättsamma förhållanden. Vi äter mat, minglar samt håller föredrag. Målet är att skapa en avslappnad kontaktyta mellan studenter och näringsliv/myndigheter under vilka vi kan diskutera vår gemensamma framtid, erbjuda praktikplatser, sommarjobb, ge karriärtips mm. Avslappnade och prestigelösa samtal mellan yrkesverksamma experter och studenter är temat för dagen.

Mottagningen är Initiativets dag under nollningen (Mottagningen) på KTH. Under dagen ansvarar vi för att studenterna roar sig på våra stationer – nu senast genom diverse fysiska lekar och teoretiska utmaningar – samt har det gott på vår efterföljande gasque. Givetvis ser vi också till att alla som deltar får en bra bild av det blomstrande yrkesliv som väntar, bara man väljer rätt inriktning.

Initiativet har en historia av genomförda arrangemang, men framförallt har vi en framtid. Vill ditt företag eller din myndighet delta hittar du kontaktinformation här. Allt deltagande och arbete med Initiativet sker ideellt och allt eventuellt överskott rullas vidare till nästa arrangemang.